Sửa Xem Trực Tiếp

Lấy Ngay Sau 30-45 Phút

Dịch Vụ Uy Tín Chuyên Nghiệp

Sửa laptop uy tín

macbook của minh tự nhiên không nhận Pin đánh dấu x là sao vậy bạn, pin còn tốt

(08:36:07 AM) Nguyễn Việt Anh: vâng
(08:36:12 AM) Nguyễn Việt Anh: khả năng bị lỗi pin rồi bạn nhé
(08:36:15 AM) Nguyễn Việt Anh: hoặc lỗi
(08:36:26 AM) Nguyễn Việt Anh: IC sạc pin
(08:36:33 AM) Nguyễn Việt Anh: bạn có thể mang may qua cửa hàng
(08:36:39 AM) Nguyễn Việt Anh: để bên mình kiểm tra lại cho bạn nhé

.(10:26:30 AM) Vietnam (Hanoi) #297608529: thay pin moi cug vậy
(10:26:37 AM) Nguyễn Việt Anh: vâng
(10:26:39 AM) Vietnam (Hanoi) #297608529: không nhận diện pi
(10:26:42 AM) Nguyễn Việt Anh: vậy thì lỗi IC mạch sạc
(10:26:52 AM) Nguyễn Việt Anh: Nguyễn Việt Anh tham gia chat. – 8:36:07 AM Nguyễn Việt Anh vâng 8:36:07 AM khả năng bị lỗi pin rồi bạn nhé 8:36:12 AM hoặc lỗi 8:36:15 AM IC sạc pin 8:36:26 AM bạn có thể mang may qua cửa hàng 8:36:33 AM để bên mình kiểm tra lại cho bạn nhé
(10:27:55 AM) Vietnam (Hanoi) #297608529: minh đoán chăc hư IC rùi
(10:28:16 AM) Vietnam (Hanoi) #297608529: chi phi thay bao nhiêu vậy
(10:28:54 AM) Nguyễn Việt Anh: gia khoang 600-1tr200k
(10:28:55 AM) Nguyễn Việt Anh: ban nhe