Sửa Xem Trực Tiếp

Lấy Ngay Sau 30-45 Phút

Dịch Vụ Uy Tín Chuyên Nghiệp

Sửa laptop uy tín

Máy macbook air của mình đang copy dữ liệu sang ở nhớ ngoài thì xuất hiện vòng tròn xoay và dừng lại. Mình nhấn shif+control+option+power thì tắt màn hình. Và giờ khỏi động lên màn hình đen+ thư mục có dấu “? “