Vui lòng cho tôi hỏi, thợ kỹ thuật giỏi chữa Macbook của cty thường có mặt giờ nào, nếu có thể cho tôi biết quý danh?

(05:35:40 PM) Nguyễn Việt Anh: vâng ạ
(05:36:09 PM) Nguyễn Việt Anh: anh kỹ thuật bên cháu tên Trường ạ
(05:36:39 PM) Nguyễn Việt Anh: bên cháu lv từ 8h30 sáng dến 6h30 tối ạ
(05:38:44 PM) Vietnam (Hanoi) #702188142: Cảm ơn bạn, nhé
(05:39:22 PM) Nguyễn Việt Anh: vâng ạ