ANH ƠI! MACBOOK PRO CỦA EM SAO PHÍM LÊN BÂY GIỜ KG HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC? MÌNH CÓ CÁCH NÀO GIÚP EM SỬ LÝ VẤN ĐỀ NÀY KHÔNG THƯA ANH?

(09:26:13 AM) Nguyễn Việt Anh: màn phím liệt thường do nó bị lỗi trên mạch rồi bạn ạ