Sửa Xem Trực Tiếp

Lấy Ngay Sau 30-45 Phút

Dịch Vụ Uy Tín Chuyên Nghiệp

Sửa laptop uy tín

Bạn ơi mình vừa hỏi vệ sinh macbook đó

(05:20:28 PM) Vietnam (Hanoi) #692802056: Mưa quá mình không qua nữa bạn nhé
(05:20:34 PM) Nguyễn Việt Anh: ok
(05:20:42 PM) Nguyễn Việt Anh: ko sao bạn nhé
(05:20:47 PM) Vietnam (Hanoi) #692802056: Ok
(05:20:49 PM) Nguyễn Việt Anh: khi nào bạn qua cũng dk
(05:20:50 PM) Vietnam (Hanoi) #692802056: Tks