Sửa Xem Trực Tiếp

Lấy Ngay Sau 30-45 Phút

Dịch Vụ Uy Tín Chuyên Nghiệp

Sửa laptop uy tín

Chào ad mình đang sử dụng con macbôok 2016 nhưng vô tình quên mật khẩu. Không biết phải làm cách nào để gỡ bỏ

(10:42:05 AM) Nguyễn Việt Anh: chào bạn
(10:42:59 AM) Nguyễn Việt Anh: bạn thử cài lại win xem sao
(10:43:18 AM) Nguyễn Việt Anh: hoặc bạn có thể mang qua cửa hàng
(10:43:26 AM) Nguyễn Việt Anh: để kĩ thuật bên mình xử lý cho bạn