Chào ad mình đang sử dụng con macbôok 2016 nhưng vô tình quên mật khẩu. Không biết phải làm cách nào để gỡ bỏ

(10:42:05 AM) Nguyễn Việt Anh: chào bạn
(10:42:59 AM) Nguyễn Việt Anh: bạn thử cài lại win xem sao
(10:43:18 AM) Nguyễn Việt Anh: hoặc bạn có thể mang qua cửa hàng
(10:43:26 AM) Nguyễn Việt Anh: để kĩ thuật bên mình xử lý cho bạn