Sửa Xem Trực Tiếp

Lấy Ngay Sau 30-45 Phút

Dịch Vụ Uy Tín Chuyên Nghiệp

Sửa laptop uy tín

Chào bạn. Mình bị vỡ cả màn cả kính của Macbook 12 inch.

(03:30:59 AM) Vietnam (Hanoi) #529158869: Báo giá cho mình với.
(03:31:08 AM) Nguyễn Việt Anh: mã máy của bạn là gì vậ
(03:31:10 AM) Nguyễn Việt Anh: vậy
(03:31:18 AM) Nguyễn Việt Anh: macbook gì nhỉ
(03:31:20 AM) Vietnam (Hanoi) #529158869: Máy macbook 12 inch ấy
(03:31:28 AM) Vietnam (Hanoi) #529158869: Máy đó làm gì đã có đời nào khác.
(03:31:29 AM) Nguyễn Việt Anh: có nhiều loiaj bạn
(03:31:35 AM) Nguyễn Việt Anh: vậy à
(03:31:38 AM) Vietnam (Hanoi) #529158869: @@
(03:31:40 AM) Nguyễn Việt Anh: bạn cứ xem giúp mình mã máy nhé
(03:32:11 AM) Vietnam (Hanoi) #529158869: MK4M2SA
(03:33:27 AM) Nguyễn Việt Anh: màn này thì ko có sẵn bạn ạ, bạn để mình xin số điện thoại nhé
(03:33:36 AM) Nguyễn Việt Anh: hỏi giá đặt hàng bên mình sẽ báo lại cho bạn
(03:35:06 AM) Vietnam (Hanoi) #529158869: 0975699776 mình biết mà. Chắc nó đắt khét luôn.
(03:35:13 AM) Nguyễn Việt Anh: 🙂
(03:35:21 AM) Vietnam (Hanoi) #529158869: Máy này đặc chủng mà.
(03:35:22 AM) Nguyễn Việt Anh: đặt hàng, màn liền cảm ứng thì sẽ đắt bạn
(03:35:29 AM) Nguyễn Việt Anh: mình cũng chưa có giá chính xác được
(03:35:35 AM) Vietnam (Hanoi) #529158869: Trời ạ.
(03:35:47 AM) Vietnam (Hanoi) #529158869: Máy mac làm gì có cái nào cảm với chả ứng.
(03:36:19 AM) Nguyễn Việt Anh: vâng, cả kính bên ngoài bạn
(03:38:38 AM) Vietnam (Hanoi) #529158869: ok bạn. Mình cũng có hỏi qua vài bên. Bên bạn báo giá đẹp nhất có thể cho mình nhé.
(03:39:48 AM) Nguyễn Việt Anh: ok bạn 🙂