Sửa Xem Trực Tiếp

Lấy Ngay Sau 30-45 Phút

Dịch Vụ Uy Tín Chuyên Nghiệp

Sửa laptop uy tín

e muốn vệ sinh macbook ạ

(03:18:26 PM) Vietnam (Hanoi) #1048643360: e muốn vệ sinh
(03:18:35 PM) Vietnam (Hanoi) #1048643360: và cài lại win trên mác
(03:18:41 PM) Vietnam (Hanoi) #1048643360: bên a có dịch vụ đó k
(03:18:55 PM) Nguyễn Việt Anh: bên mình có bạn
(03:19:09 PM) Nguyễn Việt Anh: cài 1 HĐH phí là 100k bạn nhé
(03:19:39 PM) Vietnam (Hanoi) #1048643360: cài win trên macbook
(03:19:43 PM) Vietnam (Hanoi) #1048643360:vệ sinh máy
(03:19:51 PM) Vietnam (Hanoi) #1048643360: là bao nhiêu
(03:20:02 PM) Vietnam (Hanoi) #1048643360: và làm có lâu k để e qua
(03:20:18 PM) Nguyễn Việt Anh: còn vệ sinh macbook giá dao động khoảng 100-200k bạn nhé
(03:20:44 PM) Nguyễn Việt Anh: thời gian mât khoảng 40-60p
(03:20:45 PM) Nguyễn Việt Anh: bạn nhé
(03:21:00 PM) Vietnam (Hanoi) #1048643360: cài win trên macbook có hỗ trợ cả cài phần mềm luôn k
(03:21:18 PM) Vietnam (Hanoi) #1048643360: bên a làm việc đến mấy
(03:21:19 PM) Vietnam (Hanoi) #1048643360: giờ
(03:21:34 PM) Nguyễn Việt Anh: bên mình làm từ 8h30 -18h30 bạn a
(03:21:46 PM) Nguyễn Việt Anh: cài thêm phần mềm thì thêm phí bạn nhé