Sửa Xem Trực Tiếp

Lấy Ngay Sau 30-45 Phút

Dịch Vụ Uy Tín Chuyên Nghiệp

Sửa laptop uy tín

macbook 2009 co 1 vết mờ nhìn nghiêng mới thấy

(08:47:26 AM) Vietnam (Hanoi) #772521425: là sắp hỏng hả anh, vết ố nhỏ, lúc mở máy màn hình trắng mới thấy
(08:48:39 AM) Nguyễn Việt Anh: màn máy bạn có thể bị 1 điểm chết
(08:48:55 AM) Nguyễn Việt Anh: bạn có thể mang qua bên mình ktra cho bạn nhé
(08:49:17 AM) Nguyễn Việt Anh: nếu màn bị lôĩ này bắt buộc phải thay mới bạn ạ