macbook 2010 của mình biểu tượng bluetooth không khả dụng, vậy mình phải xử lý thế nào, bạn tư vấn hộ mình với

(04:19:58 AM) Nguyễn Việt Anh: bạn vui lòng mang máy qua cửa hàng để kỹ thuật bên mihf kiểm tra máy xem lỗi phần mềm hay gì, xử cho bạnnhé\