Macbook air mid 2011 của mình bị lỗi bàn di chuột. Vẫn di chuyển bình thường nhưng k click được. Mong bên công ty giải đáp để mình có thể mang qua đó sửa.