Sửa Xem Trực Tiếp

Lấy Ngay Sau 30-45 Phút

Dịch Vụ Uy Tín Chuyên Nghiệp

Sửa laptop uy tín

MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) ram 4gb có thể nâng cấp lên 8 gb ko bạn

(06:59:09 AM) Nguyễn Việt Anh: nâng cấp được bạn
(06:59:30 AM) Vietnam (Ho Chi Minh City) #419171522: mình nghe nói ram này dính vào main
(06:59:44 AM) Nguyễn Việt Anh: mã máy của bạn là gì vậy bạn
(06:59:44 AM) Vietnam (Ho Chi Minh City) #419171522: như vậy thay sẽ như thế nào bạn
(06:59:53 AM) Nguyễn Việt Anh: để mình kiểm tra xem
(07:00:49 AM) Nguyễn Việt Anh: bạn cho mã máy cụ thể nhé
(07:00:51 AM) Nguyễn Việt Anh: A bao nhiêu
(07:02:04 AM) Vietnam (Ho Chi Minh City) #419171522: C02M391JFGYY
(07:02:14 AM) Nguyễn Việt Anh: ko phải mã đó bạn
(07:02:24 AM) Vietnam (Ho Chi Minh City) #419171522: mã nào bạn
(07:03:41 AM) Nguyễn Việt Anh: trên máy mã ví dụ A1349 hay Md313….
(07:08:45 AM) Vietnam (Ho Chi Minh City) #419171522: mình thể thấy ở đâu bạn
(07:09:10 AM) Nguyễn Việt Anh: ơr mặt sau của máy đó bạn
(07:09:17 AM) Nguyễn Việt Anh: hoặc tốt nhất bạn nên mang máy ra trung tâm
(07:09:20 AM) Vietnam (Ho Chi Minh City) #419171522: model máy phải ko bạn
(07:09:29 AM) Nguyễn Việt Anh: kỹ thuật kiểm tra máy cho bạn xem
(07:09:36 AM) Nguyễn Việt Anh: ram on hay ram ngoài
(07:09:41 AM) Vietnam (Ho Chi Minh City) #419171522: A1502
(07:15:16 AM) Nguyễn Việt Anh: main này của bạn ram on, ko nâng cấp được bạn
(07:15:34 AM) Vietnam (Ho Chi Minh City) #419171522: vậy thua rồi
(07:15:42 AM) Vietnam (Ho Chi Minh City) #419171522: thanks bạn nhiều nha