máy em tự dưng bật lên thấy biểu tượng folder có dấu hỏi, cho em hỏi có phải máy em bị chết ổ cứng không

(04:08:12 AM) Vietnam (Hai Duong) #583965357: máy em là macbook retina Mc975
(04:08:42 AM) Vietnam (Hai Duong) #583965357: Nếu phải thay thì anh báo giá giúp em luôn ạ
(04:09:18 AM) Vietnam (Hai Duong) #583965357: aloo
(04:12:32 AM) Nguyễn Việt Anh: chào bạn, lỗi như vâyj nhiêù nguyên nhân bạn ạ
(04:12:50 AM) Nguyễn Việt Anh: bạn mang máy qua kỹ thuật bên mình kiểm tra trực tiêps máy cho bạn nhé
(04:13:06 AM) Nguyễn Việt Anh: bên mình sẽ báo giá cụ thêr cho bạn
(04:13:28 AM) Vietnam (Hai Duong) #583965357: Vâng, cảm ơn anh ạ