Máy macbook ai của cháu gần đây hay phát âm thanh lạ khi dùng máy hơi lâu , hôm nay bật lên thì nó hiện dòng chữ getting windows ready và máy cứ treo như vậy , phải làm sao giờ