Sửa Xem Trực Tiếp

Lấy Ngay Sau 30-45 Phút

Dịch Vụ Uy Tín Chuyên Nghiệp

Sửa laptop uy tín

ổ ssd của macbook pro đời mid 2014 là của apple sản xuất ?

(04:06:53 PM) Nguyễn Việt Anh: chào bạn
(04:07:47 PM) Vietnam (Hanoi) #1097336956: đang dùng con mac pro mid 2014, nhỏ quá
(04:07:53 PM) Vietnam (Hanoi) #1097336956: 128Gb
(04:08:13 PM) Vietnam (Hanoi) #1097336956: muốn nâng lên 512 Gb
(04:08:19 PM) Vietnam (Hanoi) #1097336956: chỗ bạn có làm khong
(04:08:34 PM) Nguyễn Việt Anh: bạn chờ mình check lại kho bạn nhé